Bestyrelsen

Henrik Lindegaard
Formand
Christian M. Pedersen
Næstformand
Lars Jøker
Kasserer
Michael T. Ammitzbøll
Rune D. Sørensen